Trovy exekúcie musia byť určené v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z. z.. V upovedomení o začatí exekúcie majú byť vyčíslené tzv. predbežné trovy exekúcie podľa § 47 ods. 1 písm. a) Exekučného poriadku. Predbežné trovy konania zaplatí povinný, ak pred vydaním exekučného príkazu uhradí vymáhanú sumu.
Ak exekútor vydá aj exekučný príkaz, trovy exekúcie sa tým zvýšia (pribudol ďalší úkon exekútora).

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
§ 47 ods. 1 písm. a) Exekučného poriadku Súdne, rozhodcovské, konkurzné a exekučné konania