Téma: Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Povinné zmluvné poistenie (PZP), nazývané aj zákonná poistka, je definované ako  povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Toto poistenie chráni vodiča poisteného auta, ktorý v čase nehody používa vozidlo a zodpovedá tak za škody, ktoré spôsobí pri prevádzke vozidla.

Uzatvoriť si poistenie je povinný každý držiteľ vozidla pri jeho nadobudnutí a to najneskôr v deň prvého použitia tohto vozidla.

Uzatvorením tohto poistenia je prenesená zodpovednosť  za finančné vyrovnanie škody z poisteného na danú vybratú poisťovňu.

Vypočítajte si najnižšiu cenu povinného zmluvného poistenia (PZP)

Bežný účet a platby Exekúcia GDPR Internet Konkurz Letecká doprava Likvidácia nebankovky Provident Financial Nebankovka POHOTOVOSŤ Odborné posúdenie Odstúpenie od zmluvy Poistenie Povinné zmluvné poistenie (PZP) Rapid life životná poisťovňa Reklamácia Roaming - V EÚ ako doma Ročné vyúčtovanie 2017 Sporenie a investovanie Spotrebiteľský úver SVB Univerzálna služba Upomínacie konanie Zájazd Železničná doprava