Téma: Poistenie

Poistenie je efektívna forma tvorby a prerozdelenia peňažných fondov, ktorú vykonáva poisťovňa na základe tzv. poistných vzťahov. Poistenie je prostriedok, ktorým sa straty niekoľkých poistených rozložia na všetkých poistených. Poisťovňa a poistník uzatvárajú poistnú zmluvu, pričom poisťovňa preberá riziko a poistník platí poistné.

Vedeli ste, že ľudia sa poisťujú už približne 3000 rokov?  Prvé záznamy o poistení sú zachované približne z roku 2500 pred Kr. zo starovekého Egypta, kde sa poisťovali stavitelia pyramíd a kamenári s cieľom pokryť náklady na pohreb v prípade smrti. V okolí roku 2000 pred Kr. sa v Babylone poisťovali majitelia karaván. Poistenie fungovalo len v rámci tejto komunity – išlo o vzájomné krytie škôd. Na Ázijskom kontinente sa ako prví začali poisťovať starí Indovia, kde si takto chcela kasta obchodníkov poistiť úvery. Napriek tomu, že Čína bola veľmi rozvinutá krajina a tamojší úradníci viedli záznamy o rôznych sférach ľudského života, poistné záznamy sa nezachovali, preto nevieme, ako sa táto oblasť v Číne rozvíjala.

Bežný účet a platby Exekúcia GDPR Internet Konkurz Letecká doprava Likvidácia nebankovky Provident Financial Nebankovka POHOTOVOSŤ Odborné posúdenie Odstúpenie od zmluvy Poistenie Povinné zmluvné poistenie (PZP) Rapid life životná poisťovňa Reklamácia Roaming - V EÚ ako doma Ročné vyúčtovanie 2017 Sporenie a investovanie Spotrebiteľský úver SVB Univerzálna služba Upomínacie konanie Zájazd Železničná doprava