Vzhľadom na aktuálnu situáciu so zavedenou nútenou správou ako aj už zverejnené informácie o prevode majetku poisťovne na iné subjekty zastávame názor, že platby poistného do času vyjasnenia situácie je potrebné pozastaviť.

V tomto kontexte i napriek tomu, že dôjde resp. môže dôjsť k porušeniu zmluvných podmienok odporúčame spotrebiteľom poistné životnej poisťovni Rapid life neplatiť.

Ak, vám v priebehu uplynulých dní boli doručené šeky k úhrade poistného, neuhrádzajte ich. Od 15. júna 2017 bola voči poisťovni zavedená nútená správa a teda akékoľvek kroky bývalého vedenia sú neplatné! Podľa nám dostupných informácii k odosielaniu šekov nútená správkyňa ani Národná banka Slovenska pokyn nedali.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh