Nebankovke čo najskôr zašlite výzvu na vydanie bezdôvodného obohatenia. Jeho výškou je rozdiel medzi splatenou a požičanou sumou.

Splatil som – Požičal som si = Výška bezdôvodného obohatenia.

Výzvu na vydanie bezdôvodného obohatenia si nechajte vypracovať Spotrebiteľským Centrom. Po registrácii na tomto odkaze, vám bude doručená kompletná dokumentácia s podrobnými inštrukciami a návodom ako postupovať.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh