Napriek tomu, že aktuálny stav a majetok poisťovne Rapid life poskytuje iba minimálnu nádej v uspokojení nárokov klientov odporúčame pohľadávky do konkurzu zapísať.

Hlavným dôvodom je, že pohľadávka neuplatnená v konkurze zanikne teda prestane existovať a už nikdy – definitívne nikdy – svoje peniaze nebudete môcť žiadať. To ani v prípade, ak by sa o odškodnení klientov rokovalo alebo by sa uvažovalo o ich zákonnom odškodnení.

Alternatívnym spôsobom ako odškodniť poistencov Rapidu je taktiež predaj poistného kmeňa inej poisťovni. Po ocenení poistného kmeňa (platné zmluvy) sa môže správca konkurznej podstaty pokúsiť predať inej poisťovni a z výťažku uspokojiť aspoň časť veriteľov – klientov.

Zapísať pohľadávku do konkurzu bude možné do 45 dní odo dňa jeho vyhlásenia a to sami na predpísanom tlačive, prostredníctvom advokáta, centra právnej pomoci alebo Spotrebiteľského Centra n.o.. Ak sa rozhodnete využiť služby Spotrebiteľského Centra je potrebné si podať žiadosť o zastupovanie v súdnom (konkurznom) konaní elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne kliknutím na tento odkaz  alebo osobne v poradenských kanceláriách Spotrebiteľského Centra n.o. v Bratislave, Humennom alebo Nitre.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh