Pretože je to povinnosť zo zákona. Ak by ste ako držiteľ motorového vozidla neuzatvorili PZP, okrem pokuty (od 16,60 až do 3320 €), ktorá by vám bola uložená pri zistení tejto skutočnosti, by ste museli v prípade zavinenia škodovej udalosti, vyplatiť náhradu škody poškodenému.

V prvotnom štádiu by síce uhradila škodu Slovenská kancelária poisťovateľov z garančného fondu, tá by si ju však neskôr nárokovala od vás. Preto na povinné zmluvné poistenie existuje zákonná povinnosť.

Aby chránilo tretie strany v prípade spôsobenia dopravnej nehody a bola im vyplatená náhrada škody za vinníka.

Navyše je pre vás ako držiteľa toto poistenie výhodnejším riešením ako neskoršie preplácanie spôsobenej škody.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh