Uzatvorená zmluva medzi vami a životnou poisťovňou Rapid life bola vyhotovená v minimálne dvoch vyhotoveniach, preto neexistuje žiaden objektívny ba ani právny dôvod nato, aby ste svoju poistnú zmluvu zasielali.

Zákon priamo zakazuje predávajúcemu ukladať povinnosti bez právneho dôvodu.

Odoslaním zmluvy životnej poisťovni sa v prípade problémov vzniknutých z týchto zmlúv budete mať sťažený prístup k ochrane svojich práv súdnou cestou.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
§ 4 ods. 2 písm a). zákona č. 250/2007 Z.z. Finančné služby a trh