V priebehu odborného posudzovania ale ani počas reklamačného konania „nebeží“ záručná doba.

Pri opakovanej reklamácii preto nemôže predávajúci reklamáciu neuznať z dôvodu, že pri započítaní doby, počas ktorej prebiehalo posudzovanie, by už uplynulo viac než 24 mesiacov od zakúpenia tovaru alebo výrobku.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
§ 18 ods. 7 zákona č. 250/2007 Reklamácia a záruka tovaru