Odkedy boli zavedené právne predpisy EÚ s cieľom znížiť poplatky za roaming, klesajú aj domáce ceny za mobilné služby. Tento trend bude zrejme pokračovať.

Vo vykonávacom akte, ktorý prijala Komisia v decembri 2016, sú stanovené podrobné pravidlá o dvoch zárukách, aby sa zabránilo narušeniam na domácich trhoch, ktoré by inak mohli viesť k zvýšeniu cien: 1. pravidlá primeraného využívania, aby mobilní operátori mohli predísť zneužívaniu alebo neštandardnému využívaniu roamingových služieb, ako napr. trvalý roaming, a 2. mimoriadny a dočasný systém výnimiek, po ktorom operátori môžu siahnuť, len ak to povolí národný regulačný orgán, a to za prísnych podmienok, keď by odstránenie poplatkov za roaming na špecifickom trhu mohlo viesť k zvýšeniu cien na domácom trhu.

V posúdení vplyvu, ktorý sprevádza návrh na reguláciu veľkoobchodných roamingových trhov z 15. júna 2016, Komisia dospela k záveru, že vzhľadom na maximálne veľkoobchodné poplatky, ktoré navrhla v tom čase (0,04 EUR za minútu volania, 0,01 EUR za SMS a 8,5 EUR za GB údajov), prevažná väčšina mobilných operátorov nebude musieť využiť tento mimoriadny a dočasný systém výnimiek. Komisia sa domnieva, že jej vtedajšie závery budú podporené nižšími veľkoobchodnými roamingovými stropmi dohodnutými 31. januára 2017.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Telekomunikačné služby