Pri uzatváraní zmluvy s bankou platí základné pravidlo ako pri všetkých zmluvách – pozorne si prečítať zmluvu. V prípade, ak by vám nebolo niečo zrozumiteľné zo zmluvy, spýtajte sa pracovníka banky, s ktorým podpisujete zmluvu.

Pri výbere sporiaceho produktu hrá najdôležitejšiu úlohu výška úroku. Avšak je potrebné si pozorne prečítaťpodmienky vyplatenia úroku. Niektoré sporiace produkty (termínované vklady) sú viazané na čas. To znamená, že peňažné prostriedky si nemôžete bez sankcie vybrať a banka vám nemusí pripísať úrok, ak si vyberiete peniaze pred uplynutím istého času. Na druhej strane máte na výber sporiace produkty, ktoré nie sú takto obmedzené.

Niektoré produkty bánk, aj keď môžu byť prezentované ako sporenie, nie sú sporením. Opäť platí základné pravidlopozorne si prečítať zmluvu. Typickým znakom sporenia je, že banka sa zaviaže Vám vrátiť nasporené peniaze spolu s úrokom. To znamená, že produkty, kde výplata toho, čo ste vložili závisí od vývoja na finančnom trhu, nie sú sporením a nie sú chránené Fondom ochrany vkladov. Medzi takéto produkty, ktoré nie sú sporením patria:

  • Investičné životné sporenie
  • Pravidelné vklady do podielových fondov
  • Dôchodkové sporenie
  • Investovanie do zlata
  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh