Ak vám zlodej vykradne účet, pôjde o neautorizovanú platbu.

Znášate škodu len do výšky 100 eur, zvyšok vám ma preplatiť banka.

Príklad: Ak zlodej vytiahne spotrebiteľovi z účtu 1000 eur, 900 eur banka vráti spotrebiteľovi. To však platí len v prípade, že spotrebiteľ banku nepodviedol alebo nebol hrubo nedbanlivý. Hrubou nedbanlivosťou je napríklad prezradenie kódu PIN, či požičanie bankovej karty inej osobe a to bez ohľadu na to, či ide o manželku alebo nejakého iného člena rodiny. Ak banka preukáže, že k takému konaniu došlo, napríklad kamerovým záznamom z bankomatu, spotrebiteľ bude znášať celú škodu sám.

Banková platobná karta je totiž neprenosná  „doslova a do písmena“ a to i medzi rodinnými príslušníkmi.

Spotrebiteľ sa svojím podpisom zmluvy zaväzuje túto podmienku plniť. Ak banka zistí opak, spotrebiteľ nemôže očakávať preplatenie odcudzenej sumy.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh