Ak váš let mešká viac ako tri hodiny a letecká spoločnosť nemôže dokázať, že omeškanie bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť primeranými opatreniami, mali by ste mať nárok na peňažnú náhradu.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004 Cestovanie a doprava