Bez ohľadu nato či poisťovňa Rapid life aktuálne má alebo nemá majetok odporúčame jej klientom si pohľadávky do konkurzu zapísať.

Spraviť tak bude možné do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu a to buď prostredníctvom advokáta, centra právnej pomoci alebo akejkoľvek spotrebiteľskej organizácie založenej za účelom ochrany spotrebiteľa.

Prečo sa do konkurzu prihlásiť?

Takou organizáciou je Spotrebiteľské Centrum n.o., ktoré zastupuje klientov poškodených poisťovňou Rapid life v súdnych sporoch a bude ich zastupovať spoločne aj v konkurznom konaní. O zastupovanie v súdnom (konkurznom) konaní môže klient poisťovne požiadať online prostredníctvom elektronickej podateľne kliknutím na tento odkaz  alebo osobne v poradenských kanceláriách Spotrebiteľského Centra n.o. v Bratislave, Humennom alebo Nitre.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh