Termostatickú hlavicu by ste po vykurovacej sezóne mali nastaviť na najvyšší stupeň, to je na úplné otvorenie ventilu čím sa znižuje opotrebenie ventilu a tým sa aj predlžuje jeho životnosť.

V priebehu opráv a revízií zariadení pre dodávku tepla pri letných odstávkach sa prípadné nečistoty neusádzajú v potrubí a ich plynulé odplavenie znižuje riziko nefunkčnosti termostatického ventilu pri spustení ďalšej vykurovacej sezóny.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Energie, vyúčtovania spotreby