Nevieme vám jednoznačne odpovedať na vašu otázku avšak na základe doterajších skúseností s poisťovňou Rapid life sme toho názoru, že pre podstatnú časť jej klientov je výhodnejšie od uzatvorených zmlúv odstúpiť a domáhať sa vrátenia zaplateného poistného – mesačných platieb.

Za odstúpenie od uzatvorenej poistnej zmluvy hovorí niekoľko argumentov, ktoré si je potrebné zvážiť prv než vykonáte akékoľvek rozhodnutie:

  1. Mesačné platby poistného sa pravidelne znehodnocujú vysokými administratívnymi poplatkami, daňovým zaťažením avšak s minimálnym úročením.
  2. Nemáte istotu, že zaplatené poistné od poisťovne trebárz v roku 2033 získate a to najmä preto, že
  3. poisťovňa nemá jasnú budúcnosť. Totiž v roku 2019 sa skončí prechodné obdobie počas, ktorého by sa mala pozviechať.
  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh