Oboje. V prípade zrušenia alebo meškania letu spôsobeného mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť (napr. veľmi nepriaznivé počasie), si nemôžete uplatniť právo na náhradu. V prípade zrušenia alebo meškania letu z dôvodu mimoriadnych okolností strácate nárok na náhradu, avšak dopravca vám musí ponúknuť pomoc (vrátenie ceny letenky alebo presmerovanie) a starostlivosť (jedlá a/alebo ubytovanie) počas čakania na alternatívnu dopravu.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004 Cestovanie a doprava