Vkladná knižka je druhom sporenia, ktoré je istou alternatívou k sporiacemu účtu. Základný rozdiel medzi vkladnou knižkou a sporiacim účtom spočíva v tom, že ak by ste chceli disponovať s vloženými peniazmi na vkladnej knižke, musíte banke preukázať vkladnú knižku.

Do vkladnej knižky sa zapisuje každé disponovanie s peňažnými prostriedkami, tzn. každý vklad a výber z vkladnej knižky.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh