Ak by vás niekto presviedčal o tom, že je pre vás výhodné zrušiť investičné alebo kapitálové životné poistenie a vymeniť ho za nové, ktoré je lepšie, zvýšte pozornosť. Nové poistenie môže byť skutočne lepšie a výhodnejšie, ale nemusí to znamenať, že sa vám oplatí staré poistenie zaň vymeniť.

Je to z dôvodu, že poplatky sú najvyššie prvé roky trvania poistenia.

Ak by ste uzatvorili novú poistnú zmluvu, môže sa stať, že tie počiatočné vysoké poplatky budete znášať znova.

Tiež je to z dôvodu, že ak ukončíte starú poistnú zmluvu pred dohodnutou dobou, budete pravdepodobne platiť vysoký „storno“ poplatok, ktorý znižuje vyplatenú sumu.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh