Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.
Povinnosť uzavrieť PZP má teda:

  • držiteľ vozidla (uvedený v OEV),
  • nájomca pri leasingových vozidlách,
  • vlastník (nie je zapísaný v OEV) alebo prevádzkovateľ,
  • vodič (cudzinec).
  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh