Podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR sa vykurovacie obdobie začína 1. septembra a končí 31. mája v nasledujúcom roku. Dodávatelia tepla však môžu prerušiť vykurovanie aj skôr, ale len vtedy, ak teplota vzduchu stúpne nad 13 stupňov Celzia počas dvoch za sebou nasledujúcich dní a zároveň predpoveď počasia pokles teploty pod túto hodnotu neočakáva.

Ak sa ale vonku ochladí aj po oficiálnom ukončení vykurovacej sezóny, väčšina výrobcov a dodávateľov tepla je schopná vykurovanie pre odberateľov obnoviť. Je však potrebné, aby správca o obnovenie dodávky tepla oficiálne požiadal dodávateľa alebo výrobcu tepla.

Súčasné systémy centrálneho zásobovania tepla využívajú ekvitermickú reguláciu, ktorá na základe počasia a vonkajšej teploty upravuje teplotu vody vo vykurovacom zariadení. Pokiaľ je vonku chladnejšie, teplota vykurovacej vody sa automaticky zvýši. Naopak, keď je vonku teplejšie, teplota vody sa zníži.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Energie, vyúčtovania spotreby