Termín zmeny dodávateľa je vždy k prvému (1.) dňu kalendárneho mesiaca.

Aké dokumenty treba podpísať, ak odberateľ vypovedá (ruší) zmluvu o združenej dodávke elektriny a podpisuje zmluvu s novým dodávateľom elektriny.

  1. Výpoveď zmluvy o združenej dodávke elektriny (zrušiť zmluvu ak sa jedná o zmenu dodávateľa)
  2. Splnomocnenie (tlačivo ZSDIS, SSE-D, VSDS) na zrealizovanie procesu zmeny dodávateľa elektriny (ak sa jedná o zmenu dodávateľa)
  3. Nová zmluva o združenej dodávke elektriny (ak sa jedná o zmenu dodávateľa)
  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Energie, vyúčtovania spotreby