Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie, možné alebo u poverenej osoby. Pri skupinových zájazdoch musí byť v mieste zájazdu prítomná po celý čas poverená osoba oprávnená vybavovať reklamácie.

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie, možné alebo u poverenej osoby. Pri skupinových zájazdoch musí byť v mieste zájazdu prítomná po celý čas poverená osoba oprávnená vybavovať reklamácie.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Reklamácia a záruka tovaru