Pre platné uzatvorenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pôžičke resp. („Smlouvou o zápůjčce“ ) medzi európskou akciovou spoločnosťou MINIHOTOVOST SE a občanom SR musia byť splnené podmienky ustanovené zákonom 129/2010 Z.z. a to i napriek tomu, že spoločnosť sídli v Českej republike a so spotrebiteľmi si dohodla, že rozhodným právom bude české. 

Podľa zverejnených informácii spoločnosť MINIHOTOVOST, SE nemá udelené oprávnenie na poskytovanie pôžičiek, spotrebiteľských úverov ani iných úverov spotrebiteľom. Teda svoju činnosť v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov a pôžičiek na území SR vykonáva neoprávnene resp. v rozpore s úst. zákona o spotrebiteľských úveroch.

Skutočnosť, že spoločnosť nemá povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov však nemá, podľa názoru vplyv na platnosť uzatvorených zmlúv so spotrebiteľmi. Je dôležité upozorniť, že spoločnosť poskytujúca úvery alebo pôžičky spotrebiteľom bez náležitého povolenia vykonáva svoju činnosť neoprávnene čím sa môže dopúsťať trestnej činnosti.

To však neznamená, že samotné ustanovenia zmluvy niesu v rozpore s niektorými ustanoveniami platnej legislatívy.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
§ 20 ods. 1 zák. 129/2010 Z.z. Finančné služby a trh