Rada pre ľudské práva OSN schválila nezáväznú rezolúciu, v ktorej odsudzuje krajiny, ktoré akýmkoľvek spôsobom obmedzujú prístup k internetu.

Väčšina krajín rezolúciu bez pripomienok schválila, avšak napríklad zástupcovia Ruska, Číny či Saudskej Arábie boli proti. Domáhali sa odstránenia pasáže, ktorá postihuje opatrenia v podobe preventívneho alebo úplného bránenia prístupu k internetovému obsahu alebo jeho šíreniu, upozorňuje The Verge.
Niet sa čomu čudovať, práve Rusko a Čína sú totiž „učebnicovými“ príkladmi internetovej cenzúry, ktorú ale vehementne obhajujú „dobrými úmyslami“.

Aktuálne prehlásenie nadväzuje na skorší postoj Rady pre ľudské práva, ktorá považuje za dôležité zachovať základné ľudské práva platné pre „offline svet“ takisto v online prostredí. V internetovom svete pritom často nie je dodržiavaná Všeobecná deklarácia ľudských práv, a to zvlášť z hľadiska slobody prejavu.

Podobné rezolúcie sú nezáväzné a nie sú právne vymáhateľné. Mohlo by sa teda zdať, že sú v podstate zbytočné, čo však nie je pravdou. Zjednocujú krajiny celého sveta v postoji k základným ľudským právam a vytvárajú tak tlak na vlády, ktoré sa k rezolúciám nepripoja alebo ich porušujú. To sa následne môže prejaviť pri medzinárodných obchodných jednaniach a podobne.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Rezolúcia OSN zn. A/HRC/32/L.20 zo dňa 27. 06. 2016 Telekomunikačné služby