Na využívanie služieb roamingu za vnútroštátne ceny nie je potrebná nijaká aktivácia. Od 15. júna 2017 by mali byť štandardnou súčasťou mobilných zmlúv všetkých zákazníkov, ktoré obsahujú možnosť roamingu. Prevádzkovatelia môžu spotrebiteľov požiadať, aby poskytli dôkaz o tom, že ich domov (pobyt) sa nachádza v členskom štáte mobilného operátora.

Spotrebiteľ môže tiež preukázať stabilné väzby vyžadujúce si častú a podstatnú prítomnosť na území členského štátu mobilného operátora, napríklad vzhľadom na pracovnoprávny vzťah či pravidelné navštevovanie kurzov na univerzite.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Telekomunikačné služby