Bezpečnosť platobných kariet a ich ochrana je dôležitý faktor, s ktorým by ste sa mali oboznámiť pred prvým použitím platobnej karty. Vymenujme si preto bezpečnostné prvky platobnej karty:

  • podpisový prúžok (mal by obsahovať váš podpis, ktorý by sa mal zhodovať s podpisom, ktorý si od vás vyžiada obchodník)
  • číslo platobnej karty – najdôležitejší identifikátor vašej platobnej karty. V prípade straty bude od vás banka požadovať toto číslo, preto si ho zapíšte a uložte na bezpečné miesto)
  • PIN kód platobnej karty (štvormiestny kód pridelený vašej karte, ktorý väčšinou zadávate pri platbách alebo výberoch. Nikdy ho nemajte uložený v peňaženke a už vôbec nie na platobnej karte)

V prípade straty alebo odcudzenia platobnej karty ju môžete jednoducho zablokovať a tým chrániť svoje finančné prostriedky. Ak nastane takýto prípad, zavolajte ihneď na info linku vašej banky, ktorej číslo si pamätajte alebo zapíšte (nájdete ho na web stránke banky, opýtajte sa v ktorejkoľvek pobočke banky, ktorá vydala kartu).

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh