Pri zmluvách s viazanosťou si dajte pozor na právny termín „nezáujem o obnovu viazanosti zmluvy“, prípadne „nezáujem o predĺženie viazanosti zmluvy“.

Tieto termíny používajú dodávatelia bežne v zmluvách s viazanosťou a ak ste si nedali pozor pri podpisovaní Vašej zmluvy, tak máte tento termín uvedený aj vo Vašej zmluve, prípadne v obchodných podmenkach.

Termín nezáujem o obnovu viazanosti zmluvy má ten význam, že dodávatelia v zmluvách uvedú podmienku, že ak máte viazanosť a ak dodávateľovi s dostatočným predstihom neoznámite nezáujem o obnovu viazanosti, tak na Vašej zmluve bude viazanosť automaticky predĺžená.

V praxi to znamená, že ak máte zmluvnú viazanosť napr. 24 mesiacov a ak najneskôr 2 mesiace pred skončením viazanosti nedoručíte dodávateľovi nezáujem o obnovu zmluvnej viazanosti, tak na Vašej zmluve bude automaticky o ďalších 24 mesiacov prolongovaná zmluvná viazanosť.

Odporúčame vždy si preštudovať zmluvu a obchodné podmienky, aby ste vedeli (ak máte zmluvu s viazanosťou), akú zmluvnú lehotu máte na oznámenie nezáujmu o obnovu zmluvnej viaznosti.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Energie, vyúčtovania spotreby