Väčšina životných poistení sa vzťahuje na prípad dožitia sa určitého veku a prípad smrti. V závislosti od typu poistenia sa nimi môžu kryť aj závažné ochorenia, invalidita, atď.

Úlohou poistenia vo všeobecnosti je poskytnúť finančné zabezpečenie v prípade náhodnej a nečakanej udalosti. O žiadnej z uvedených udalosti sa nedá s istotou vopred povedať, či a kedy nastanú. Ak sú však predmetom poistenia, nazývame ich poistné udalosti.

Okrem toho, že životné poistenie slúži ako finančná istota v prípade nepríjemných udalostí, môže predstavovať aj istú formu zhodnocovania prostriedkov. Takýmito produktmi sú napríklad investičné životné poistenie, kapitálové životné poistenia a dôchodkové životné poistenie.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh