Ak nie ste povinný hlásiť dopravnú nehodu polícii, musíte sa s druhým účastníkom (vinníkom) nehody dohodnúť na zavinení. Túto dohodu je najlepšie urobiť písomne, a to na tlačive „Správa o nehode“ (Európsky záznam o nehode), ktoré musí mať od 1.júna 2010 každý vodič vo vozidle.

Toto tlačivo môže výrazne pomôcť pri objasnení okolnosti poistnej udalosti. V prípade poistnej udalosti je vo väčšine prípadov potrebné zavolať políciu. Políciu je potrebné privolať, ak pri poistnej udalosti došlo ku škode na zdraví, ak bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie, ak účastníkom dopravnej nehody nie je zrejmý jej priebeh, ak nedôjde k dohode medzi účastníkmi nehody a ak vecná škoda presiahla sumu cca 3 990 €.

Ak sa domnievate, alebo ak neviete odhadnúť výšku škody, aj v takomto prípade privolajte políciu. Ďalej je potrebné poistnú udalosť nahlásiť poisťovni, aby bola vykonaná obhliadka poškodeného vozidla.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh