Pred tým ako sa rozhodnete podpísať zmluvu s bankou o sporiacom produkte je potrebné, aby ste si odpovedali na otázky:

1. Akú časť svojho príjmu si viete odložiť na budúce potreby?

Pred tým ako začnete sporiť je potrebné, aby ste si vedeli dopredu určiť, akú časť svojich peňažných prostriedkov si viete mesačne (prípadne iný časový interval) odložiť na sporenie. Výška peňažných prostriedkov určených na sporenie závisí od viacerých faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí výška vášho príjmu a výška vašich výdavkov.

2. Akú dlhú dobu nebudem potrebovať nasporené peniaze?

Pri výbere sporiaceho produktu zohráva dôležitú úlohu aj vymedzenie si časového obdobia, v ktorom vám peniaze vložené do banky nebudú chýbať. Ak si sporíte pre prípad nečakaných výdavkov, nie je vhodné, aby ste si zvolili sporiaci produkt, pri ktorom nie je možné si napr. jeden rok peniaze vybrať bez sankcie. Na druhej strane ak viete, že napr. najbližšie dva roky nebudete potrebovať istú časť nasporenej sumy, je pre vás vhodný produkt, pri ktorom sú Vaše peňažné prostriedky časovo viazané.

Ak ste si zodpovedali na tieto otázky, môžete sa rozhodovať aký druh sporenia pre vás vhodný. V súčasnosti banky ponúkajú vo všeobecnosti tieto druhy sporiacich produktov:

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh