Takéto vozidlo nesmie byť prevádzkované na pozemných komunikáciách. Všeobecne však platí, že pokiaľ je vozidlo prihlásené v evidencii vozidiel, PZP musí mať, nezáleží na tom, či ho využívate.

Môže ísť pritom aj o dlhodobo odstavené či nepojazdné vozidlá. Takéto je preto výhodné z evidencie dočasne alebo trvalo odhlásiť. V prípade cestnej kontroly môže byť držiteľovi vozidla bez zákonného poistenia udelená pokuta až do výšky 3320 € (minimálna výška pokuty je 16,60 €).

V prípade vzniku škody bude Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) vymáhať úhradu škody od toho, kto škodu spôsobil, súdnou cestou, a to aj formou exekúcie.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh