Základné pravidlo investovania hovorí, že výnos je priamo úmerný riziku – t.j. čím vyššie riziko, tým by mal byť potenciálny výnos vyšší a naopak. Aby ste dosahovali väčšie výnosy, musíte investovať do rizikovejších finančných nástrojov (akcie, komodity, cenné papiere okrem štátnych).

S cieľom neprísť o celú vašu investíciu je dôležité nájsť optimálny pomer medzí týmito dvoma faktormi (riziko a výnos).

Pri rozhodovaní medzi dvomi aktívami s rovnakým výnosom si vyberte to aktívum, ktorého riziko je menšie. V prípade, že vám nefinančné inštitúcie sľubujú vysoké výnosy s nízkym rizikom, je možné, že vás zavádzajú a môžete sa stať obeťou podvodu.

Preto si danú ponuku dobre preverte a v prípade pochybností si nechajte si poradiť, najlepšie od renomovaného finančného poradcu s licenciou NBS.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh