V zmluvách je štandardne uvedené, že výpoveď sa pokladá za doručenú až v momente, kedy je fyzicky prevzatá adresátom od poštového doručovateľa, od kuriéra, prípadne na pobočke fyzicky od odberateľa.

Dávame dôraz na slovo „doručenie„. Výpoveď treba doručiť (nestačí výpoveď iba zaslať) pred začiatkom plynutia výpovednej lehoty.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Energie, vyúčtovania spotreby