Svojich nárokov na vyplatenie poistného plnenia zo zmlúv uzatvorených so životnou poisťovňou Rapid life sa v prípade, ak poisťovňa odmietne dobrovoľne vyplatiť peniaze pri vzniku akejkoľvek poistnej udalosti môžete domáhať cestou vám príslušného súdu.

Za miestne príslušný súd sa považuje, ten v ktorého obvode máte trvalý pobyt.

Svoje nároky v súdnom konaní si môžete uplatňovať prostredníctvom advokáta, centra právnej pomoci alebo kociktorého spotrebiteľského združenia, ktorých zoznam vedie Ministerstvo hodpodárstva SR.

O zastupovanie v spore s Rapid life môžete požiadať Spotrebiteľské Centrum n.o., ktoré sa tématike venuje od začiatku roku 2016 podalo už niekoľko žalôb a eviduje aj prvé úspešne ukončené súdne spory, kedy poisťovňa na základe rozsudku poistné vyplatila. Žiadosť o zastupovanie Spotrebiteľskému Centru n.o. je môžné zaslať prostredníctvom elektronickej podateľne

Všetky informácie k sporom s Rapid life nájdete na www.s-c.sk/Rapid

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh