Vo výpovedi zmluvy treba uviesť meno a adresa odberateľa, komu je výpoveď zmluvy určená, adresa odberného miesta (adresa odberného miesta musí byť napísaná presne, ako je uvedená na faktúre, aj s gramatickými, či faktickými chybami – takto je Vaše odberné miesto evidované v informačnom systéme distribútora), EIC kód v elektrine, POD kód v plyne (alebo číslo odberného miesta ČOM, ak neviete EIC/POD kód), dátum, ku ktorému je zmluva vypovedaná a dátum, od kedy preberá zodpovednosť za odchýlku nový dodávateľ elektriny. Samozrejmosťou je miesto, dátum a podpis.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Energie, vyúčtovania spotreby