Termostatickú hlavicu by ste po vykurovacej sezóne mali nastaviť na najvyšší stupeň, to je na úplné otvorenie ventilu čím sa znižuje opotrebenie ventilu a tým sa aj predlžuje jeho životnosť.

V priebehu opráv a revízií zariadení pre dodávku tepla pri letných odstávkach sa prípadné nečistoty neusádzajú v potrubí a ich plynulé odplavenie znižuje riziko nefunkčnosti termostatického ventilu pri spustení ďalšej vykurovacej sezóny.

5 rád, ako správne používať termostatické ventily

  • Pre správnu funkciu nesmie byť termostatická hlavica zakrytá záclonami, nábytkom a podobne. Pokiaľ nie je možné prekážku pred termostatickou hlavicou odstrániť, odporúča sa problém správnej funkcie snímača teploty riešiť inštaláciou hlavice s oddeleným teplotným snímačom.
  • Keď je teplota v miestnosti príjemná aj pri studených radiátoroch, netreba sa znepokojovať, hlavice pracujú správne. Hlavica otvára ventil len vtedy, keď teplota v miestnosti klesne pod vami nastavený stupeň na termostatickej hlavici.
  • V noci je možné energiu na vykurovanie šetriť privretím hlavice o jeden stupeň.
  • Pri vetraní by mala byť hlavica nastavená na najnižší stupeň, nakoľko pri znížení teploty v miestnosti dochádza pri otvorenom ventile k zvýšeniu prietoku vody do vykurovacieho telesa a dochádza k plytvaniu. Na teplotné rozdiely reagujú aj pomerové rozdeľovače tepla, čo sa môže odraziť na konečnom rozpočítaní nákladov za teplo.
  • Po skončení vykurovacieho obdobia je odporúčané nastaviť termostatickú hlavicu na najvyšší stupeň (úplné otvorenie ventilu). Znížime tak opotrebenie ventilu, čím predĺžime jeho životnosť.
  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Energie, vyúčtovania spotreby