Sporiť si môžeme z viacerých dôvodov. Avšak jeden dôvod na sporenie sa týka všetkých nás. A je ním sporenie si na dôchodok. V starobe nie sme schopní už vykonávať platenú prácu, a preto je potrebné, aby sme mali zabezpečený príjem. Tento príjem nazývame dôchodok. Sporenie na dôchodok a následné vyplácanie dôchodkov nazývame dôchodkový systém. V Slovenskej republike sa dôchodkový systém skladá z troch pilierov, a to:

  • dôchodkové poistenie (I. pilier)
  • starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)
  • doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Hoci II. a III. pilier dôchodkového systému sa nazýva sporením, vo svojej podstate ide o investovanie dôchodkových úspor. Dôchodkové poistenie (I. pilier) funguje na inom princípe. V rámci neho je časť príjmu, ktorý teraz odvádzate do Sociálnej poisťovne, vyplácaná súčasným dôchodcom.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh