Pri spôsobe vyúčtovania nákladov na ohrev vody vzniká mnoho sporov medzi spotrebiteľmi a správcami. Náklad na ohrev vody je rozdelený na dve časti, a to na základnú zložku 10 percent a spotrebnú zložku 90 percent z celkových nákladov.

Základná zložka je rozpočítaná rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor v dome. Zvyšných 90 percent nákladov sa účtuje podľa spotreby teplej úžitkovej vody.

Znamená to, že aj ten vlastník bytu, ktorý počas celého roka nespotreboval žiadnu teplú vodu, môže mať (má) vyúčtovaný určitý podiel z nákladov na jej prípravu.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Energie, vyúčtovania spotreby