Svoju pohľadávku do konkurzu životnej poisťovne Rapid life a.s. (Prvá Česko-slovenská poisťovňa) môže klient poisťovne prihlásiť po jeho vyhlásení a to buď sám na predpísanom tlačive, prostredníctvom advokáta alebo za pomoci Spotrebiteľského Centra, ktoré zastupuje viac ako 4 500 rovnako poškodených klientov.

Klientom, ktorí sa rozhodnú do konkurzu poisťovne prihlásiť sami pripraví Spotrebiteľské Centrum po vyhlásení konkurzu prehľadný návod. Tento spôsob prihlásenia sa do konkurzu je pre klienta poisťovne síce najlacnejší avšak prináša so sebou aj niekoľko nevýhod. Prvou je riziko nesprávneho podania prihlášky. Druhou je to, že sa klient bude musieť sám starať o svoju pohľadávku a sledovať vývoj konkurzu. Upozorňujeme, že individuálnu prihlášku si pred jej podaním nechajte skontrolovať u advokáta. Spotrebiteľské Centrum nebude poskytovať poradenstvo ani vykonávať individuálnu kontrolu prihlášok poistencom, ktorých v konkurznom konaní nezastupuje.

Tým, ktorí sa rozhodnú využiť služby svojho advokáta radiť nebudeme musieť. Všetky potrebné informácie by vám mal poskytnúť váš advokát. Táto možnosť je síce finančne náročnejšia, klient poisťovne však má istotu minimálne v tom, že advokát predloží správcovi formálne správne vyplnenú prihlášku.

Ďalšou z možností je obrátiť sa na spotrebiteľskú organizáciu, ktorá zastupuje viac ako 4 500 poškodených klientov poisťovne. Tou je Spotrebiteľské Centrum. V prípade, že sa rozhodnete pridať k zastupovaným veriteľom v konkurznom konaní poisťovne Rapid life je potrebné požiadať organizáciu o zastupovanie a to buď online prostredníctvom elektronickej podateľne Spotrebiteľského Centra, telefonicky zavolaním na číslo 0950 40 30 21 denne v čase od 10.00 hod do 14.00 hod alebo osobne v jednej z poradenských kancelárii organizácie. Tie sa nachádzajú v Bratislave, Humennom, Košiciach a Nitre.

Žiadosť o zastupovanie Spotrebiteľskému Centru je možné zaslať už teraz.

K podaniu žiadosti o zastupovanie Spotrebiteľskému Centru budete potrebovať:

  1. číslo poistnej zmluvy, dátum vzniku a zániku poistenia (kópiu poistnej zmluvy)
  2. čo najpresnejšie spočítanú uhradenú sumu poistného v eurách
  3. občiansky preukaz

Po podaní žiadosti o zastupovanie Spotrebiteľským Centrom je spotrebiteľovi na email, ktorý uviedol pri podávaní žiadosti zaslané splnomocnenie k zastupovaniu, na ktorom je nevyhnutné overiť podpis a následne ho zaslať na adresu organizácie.

Občanovi, ktorí emailovú adresu nemá zašle organizácia splnomocnenie poštou na jeho adresu.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii Finančné služby a trh