Pridať sa k hromadnej žalobe voči Rapid life môžete prostredníctvom elektronickej podateľne neziskovej organizácie Spotrebiteľské Centrum, ktorá už zastupuje občanov v týchto súdnych sporoch.

Podanie jednej žiadosti vám zaberie 5 až 15 minút v závislosti od vašej šikovnosti i množstva informácii, ktoré organizácii poskytnete. Je potrebné dôsledne čítať všetky popisky a inštruktáž k jednotlivým položkám.

Správne vyplnenú a odoslanú žiadosť organizácia potvrdí emailovou správou s podrobnou inštruktážou. Prílohou emailovej správy je splnomocnenie, súhlas so spracovaním osobných údajov a výzva k úhrade administratívneho poplatku.

Súčasťou emailovej správy je taktiež prístup ku cloudovému úložisku v službe Google Disk, kam budete môcť nahrať všetky svoje dokumenty súvisiace s vašim sporom.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Organizačný poriadok Spotrebiteľského Centra n.o. Finančné služby a trh