Spôsob vybavenia reklamácie závisí najmä od typu vady.  Ak je vada odstrániteľná môžete si vybrať medzi opravou alebo výmenou. Výmenou veci nesmú predávajúcemu vzniknúť neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Pri neodstrániteľnej vade, ak vada bráni ďalšiemu užívaniu veci, máte právo vybrať si výmenu veci za iný kus alebo vrátenie peňazí – kúpnej ceny. Tie isté práva máte aj vtedy, ak sa na veci vyskytne tretíkrát tá istá vada alebo naraz tri rôzne.

Ak si vyberiete ako spôsob vybavenia reklamácie vrátenie kúpnej ceny, nemusíte prijať od predávajúceho poukážky na ďalší nákup, pretože nejde o zákonný spôsob vybavenia reklamácie.

Ak je vada neodstrániteľná, avšak nebráni ďalšiemu užívaniu veci, máte právo na vyplatenie primeranej zľavy.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
§ 2 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa Nakupovanie