Termín zmeny dodávateľa je vždy k prvému (1.) dňu kalendárneho mesiaca.

Aké dokumenty treba podpísať, ak odberateľ ruší zmluvu o združenej dodávke plynu a podpisuje zmluvu s novým dodávateľom plynu

  1. Výpoveď zmluvy o združenej dodávke plynu (zrušiť zmluvu ak sa jedná o zmenu dodávateľa)
  2. Splnomocnenie (tlačivo SPP-D) na zrealizovanie procesu zmeny dodávateľa plynu (ak sa jedná o zmenu dodávateľa)
  3. Nová zmluva o združenej dodávke plynu (ak sa jedná o zmenu dodávateľa)
  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Energie, vyúčtovania spotreby