Odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke plynu (elektriny) v zákonnej lehote do 14 pracovných dní od jej podpisu a to i bez udania dôvodu.

Takéto odstúpenie od zmluvy je bez poplatku. Dodávateľ si však od vás môže pýtať poplatok za odstúpenie od zmluvy, ak je odstúpenie realizované po uplynutí zákonnej lehoty 14 pracovných dní.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
§ 17 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike Energie, vyúčtovania spotreby, Odstúpenie od zmluvy