Finančný spotrebiteľ formou povoleného prečerpania prekonáva krátkodobý nedostatok hotovosti a čerpá úver od banky. Platí tak úrok len za peniaze, ktoré čerpal a len za obdobie, počas ktorého ich čerpal. Výška tohto úroku sa pohybuje od 17% p.a. do 20 % p.a

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh