Ak doma máte neobmedzené volania a SMS, získate neobmedzené volania a SMS pri roamingu v rámci EÚ.

Ak doma máte neobmedzené mobilné dátové pripojenie alebo veľmi lacné mobilné dáta, váš operátor môže použiť ochranné (fair use) limit pre využitie dát pri roamingu. Ak je tomu tak je, operátor bude musieť vopred informovať o takejto medze a musí vás upozorní v prípade, že ste ho dosiahli. Že ochranná lehota bude dostatočne vysoká, aby pokrývajú väčšinu, ak nie všetky vaše potreby roamingu.
Nad touto hranicou, môžete pokračovať dátový roaming, s výhradou malý poplatok (maximálne € 7.70 / GB + DPH, čo bude postupne klesať až dosiahnu 2,50 € / GB od roku 2022).

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Telekomunikačné služby