Spotrebiteľ môže požadovať opravu, výmenu, vrátenie kúpnej ceny a vyplatenie primeranej zľavy z ceny. V odôvodnených prípadoch môže predávajúci reklamáciu zamietnuť a písomne spotrebiteľa vyzvať na prevzatie výrobku. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia (náklady znáša výlučne predávajúci).

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Reklamácia a záruka tovaru