Vydávanie debetných platobných kariet je v súčasnosti zväčša bez poplatkov iba v tom prípade, ak vám bola karta vydaná ako doplnková služba k bankovým účtom, ktoré používa väčšina z vás a mesačne za ne platí poplatky. Pri platbách u obchodníka neplatíte nič a tiež pri výberoch zo siete bankomatov vlastnených vašou bankou neplatíte nič, prípadne veľmi nízke poplatky. Pri výbere hotovosti z iných bankomatov platíte poplatok od 0.7 eur, pričom poplatky za výber z bankomatu v zahraničí sú oveľa vyššie. Tieto poplatky môžu dosahovať od 2 eur až po 2% z vyberanej sumy v závislosti od toho, či využijete v zahraničí bankomat, ktorý je v jednej bankovej skupine ako banka, ktorá kartu vydala, t.j. materskej alebo sesterskej banky. Pri platbách v zahraničí platobnou kartou neplatíte žiaden poplatok.

U kreditných kariet je poplatkov viac:

  • ročný poplatok za vedenie účtu k vašej kreditnej karte, ktorý sa pohybuje od 10 eur do 30 eur v závislosti od typu karty
  • platby platobnou kartou u obchodníka – štandardne nie sú spoplatňované
  • pri výberoch z bankomatov si banky účtujú poplatok – o výške tohoto poplatku sa informujte vo svojej banke
  • poplatok za vydanie dodatočných kariet k tomu istému účtu
  • poplatky za zasielanie výpisov s transakciami uskutočnenými vašou platobnou kartou
  • poplatok za meškanie splátky úveru čerpaného kreditnou kartou
  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Finančné služby a trh