Ak dôjde k usmrteniu alebo zraneniu v dôsledku vlakového nešťastia, zaplatí vám (alebo vašim pozostalým) železničný podnik najneskôr do 15 dní po určení totožnosti fyzickej osoby, ktorá má nárok na náhradu škody, zálohové platby vo výške, ktorá je potrebná na uspokojenie bezprostredných finančných potrieb.

V prípade usmrtenia je výška zálohových platieb najmenej 21 000 EUR na osobu.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Cestovanie a doprava