Ak je pri vode koeficient vyšší ako >1.2 je potrebné, aby vám správca zdôvodnil, či skontroloval únik vody, neoprávnený (tzv. čierny) odber, nemeraný odber, poruchu fakturačného merača a podobne, čo môže byť príčinou vyššieho koeficientu.

  • Boli pre vás uvedené informácie užitočné?
  • áno   nie
Energie, vyúčtovania spotreby